Boek: Draaistroomtractie in Nederland

Boek: Draaistroomtractie in Nederland.

Ontwikkelingen in Duitsland en de gevolgen voor Nederland 1970-1995

 

Het sleutelwoord in deze nieuwe uitgave is "ontwikkeling": in dit boek zal de aandacht dan ook gericht zijn op de technische ontwikkeling van de draaistroomtechniek in Duitsland vanaf circa 1970. Daarna wordt de focus verlegd naar ons land en bezien we de gevolgen voor de ontwikkeling van het tractiematerieel van NS.

 

Dan zal eveneens duidelijk worden dat ook maatschappelijke en politieke ontwikkelingen hun weerslag hebben gehad op de spoorwegen in het algemeen en op de verschijningsvorm van tractiematerieel in ons land in het bijzonder,  zoals bij het materieeltype SM ’90.

 

Ook een van de aanleidingen voor de ontwikkeling van de DE 2500 vindt volgens Henschel zijn oorzaak in het mobiliteits-probleem en de noodzaak tenminste het rail-wielsysteem toekomstvast te maken.

Bij de schetsen van dit alles is bewust gekozen voor het volgen van de ontwikkeling van de draaistroomtechniek tot aan het volwassen worden van dit concept langs twee lijnen die voor Nederland interessant kunnen zijn. Daarmee wordt enerzijds vermeden om elke Europese draaistroomlocomotief voor het voetlicht te willen halen en anderzijds de evolutie van deze techniek tot aan het rijpen daarvan inzichtelijk te maken.

ISBN: 9789071513770 - Uitgever: Uquilair.

Onze prijs: € 35,00

 

!
 << Vorige  
NIEUW