Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Thomastoystore.nl

1) Overeenkomst:
Wanneer de koper aan Thomastoystore.nl de opdracht geeft (mondeling, schriftelijk, telefonisch of via e-mail) om een of meerdere artikelen te leveren, gaan zij een overeenkomst aan die wettelijk bindend is, te weten “Koop op afstand”.
Koop op afstand volgens de wet is een aankoop waarbij de koper en verkoper elkaar bij die aankoop niet hebben gezien. Deze overeenkomst gaat in op het moment dat u als koper van Thomastoystore.nl een ontvangstbevestiging van de aankoop heeft ontvangen.

2) Levering:
Thomastoystore.nl draagt zorg voor een gedegen aflevering van de bestelde artikelen. Levering geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid. Artikelen kunnen tijdelijk of blijvend uit het assortiment zijn gehaald. Het kan dus enkele dagen duren voordat u bericht van ons krijgt dat het pakketje is verzonden. Kijkt u ook bij de verzendgegevens, hier kunt u uw zending volgen. Levering vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag en geschiedt via DHL, DPD, Post NL of een andere vervoerder.

Indien er een voorkeur is voor een bepaalde leveringsdatum, dan kunt u dat bij de bestelling vermelden en dan versturen wij het pakket een dag voor de gevraagde datum. U kunt dit aangeven bij de bestelling (onder opmerkingen). Voor het niet binnen 24 uur leveren is Thomastoystore.nl niet aansprakelijk.

De maximale levertijd is 30 dagen, tenzij er een andere leveringstermijn is overeengekomen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. U heeft wel de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden, voor zover dat noodzakelijk is. Een eventuele vooruitbetaling wordt binnen 14 dagen teruggestort.

3) Verzendkosten:

De verzendkosten binnen Nederland zijn:

Via PostNL tot 50 euro =  € 5,95 (bezorging 1/2 dagen na verzending)
Via DHL (thuisbezorging)  tot 75 euro =  € 5,50 (bezorging 2 werkdagen na verzending)
Via DHL (ophalen bij een DHL Parcelshop)  tot 75 euro =  € 4,50 (bezorging 2 werkdagen na verzending)
boven de 50 euro is gratis.

Voor zendingen onder rembours  (Alleen via PostNL) wordt € 6,50  extra gerekend.

Voor bestellingen die in de brievenbus passen is dit het geldende posttarief (Briefpakje met Track & Trace code) .

Let op: verzending duurt dus het aantal werkdagen na verzending vanuit onze vestiging en niet vanaf de datum dat u heeft besteld!

Bij een combinatie van artikelen uit verschillende categorieën geldt steeds het hoogste tarief. Voor naleveringen wordt geen bijdrage in rekening gebracht, al zullen we zoveel mogelijk proberen alles in één keer te versturen. Er worden geen verpakkings- of administratiekosten berekend.

Verzendkosten België:
De verzendkosten binnen België zijn:

Voor alle zendingen € 5,85.

Voor bestellingen die in de brievenbus passen is dit het geldende posttarief.

Bij een combinatie van artikelen uit verschillende categorieën geldt steeds het hoogste tarief. Voor naleveringen wordt geen bijdrage in rekening gebracht, al zullen we zoveel mogelijk proberen alles in één keer te versturen. Er worden geen verpakkings- of administratiekosten berekend.

Voor meer informatie over verzendingen naar het buitenland (EU overig + wereld) kunt u  contact met ons opnemen. Bij de bevestiging van uw bestelling naar het buitenland (EU overig + wereld) geven wij de betreffende tarieven achteraf na de bestelling aan u door en kunt u kiezen tussen Standard verzending en Priority (snellere verzending). Wij bezorgen onze artikelen over de hele wereld!

4) Betaalwijzen:
Betalen kan op verschillende manieren: onder rembours, via Ideal, afhalen in onze winkel of via een eigen bankoverschrijving. Bestellingen boven 500 euro worden door ons altijd onder rembours bezorgd of dienen vooraf te worden voldaan.

Onder rembours:
Onder rembours; U bestelt de artikelen bij ons onder rembours en betaald vervolgens het bedrag aan de postbode of onze koerier. Voor deze verzendwijze geldt een toeslag van € 11,00. Is de bestelling boven de € 100,00 dan zullen we € 6,50 in rekening brengen.

Via iDeal:
De meest eenvoudige manier van betaling is via iDeal.

Met iDeal kunt u vertrouwd, veilig en makkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internet- bankierder kunt u direct gebruik maken van iDeal, zonder dat u zich hiervoor hoeft aan te melden.

Kijk voor meer informatie op de website van iDeal: www.ideal.nl

Afhalen in onze winkel:

U kunt uw bestelling ook afhalen in onze winkel. U betaalt dan bij het afhalen van uw bestelling. U kunt op de volgende manieren betalen in onze winkel: contant, met de VVV cadeaubon, met de pinpas of met credit card.

Bankoverschrijving (Vooruitbetaling):
Tenslotte de mogelijkheid om te betalen via bankoverschrijving: u maakt zelf het bedrag over, daarna verzenden wij de bestelling naar u toe. Al onze prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Overmaken in Nederland:

U kunt het bedrag overmaken naar het volgende banknummer (Rabobank): 15 44 93 449 (IBAN: NL14 RABO 0154 4934 49), t.n.v. Railpress Papendrecht.

Overmaken in Belgie:

U kunt het bedrag overmaken naar het volgende banknummer (BNP Paribas Fortis) 001-5262384-16 (IBAN: BE72 0015 2623 8416) - BIC BNP Paribas Fortis: GEBABEBB, t.n.v. Railpress Papendrecht.

5) Klachten:
Heeft u een klacht of suggestie laat ons dit dan weten (info@railpress.nl). Wij zullen iedere klacht serieus behandelen en een reactie geven.

6) Privacy:
Al uw gegevens worden behandeld volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de door u verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel voorvoor ze zijn verstrekt.

Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt of ter inzage gegeven.

U kunt ten allen tijde uw gegevens opvragen, laten wijzigen of verwijderen.

7) Eigendomsvoorbehoud:
Alle door Thomastoystore.nl geleverde goederen blijven eigendom van Thomastoystore.nl tot volledige betaling van deze goederen heeft plaatsgevonden. Tot die tijd blijven de goederen zonder voorbehoud opeisbaar en dienen deze goederen in originele staat te blijven

8) Recht van retour (Niet goed geld terug garantie):
Natuurlijk geldt bij ons een niet goed, geld terug garantie als u de artikelen in oorspronkelijke staat retourneert (portokosten voor retour zenden voor rekening van de koper). Wij stellen het op prijs dat een retourzending vooraf per e-mail word aangemeld. Wij sturen u dan een retourenformulier via de email.

Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht binnen 14 werkdagen na aflevering aan Thomastoystore.nl te retourneren. Producten dienen, binnen 14 werkdagen na ontvangst, in originele staat, ongewassen en ongedragen, met de labels er nog aan retour te worden gestuurd en in de verpakking waarin je het hebt gekregen. Beschadigde en gebruikte producten kunnen wij helaas niet retour nemen.

Tijdschriften en software of DVD’s waarvan de verzegeling verbroken is worden door ons niet retour genomen.

De creditering van de artikelen vindt binnen 14 werkdagen na ontvangst van de retourzending plaats via de betaalmethode van aankoop (let op: de retourkosten zijn voor eigen rekening). Let op dat je het verzendbewijs goed bewaard totdat het gehele aankoopbedrag is teruggestort.

Houdt er ook rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet aangemelde retourzendingen door ons NIET worden gecrediteerd.

WIJZE VAN RETOURNEREN

Om een product retour te sturen moet u het retourenformulier dat u via de email ontvangt geheel invullen. Vervolgens kunt u uw pakket opsturen naar: Retouren Thomastoystore, Postbus 207, 3350 AE Papendrecht. Let op dat u het pakket voldoende gefrankeerd verstuurd anders nemen wij het niet in ontvangst.

De volgende artikelen kunnen niet worden geretourneerd:

• Artikelen die niet in originele staat en/of verpakking verkeren.

• Artikelen die gedragen/ gebruikt zijn.

9) Aansprakelijkheid en disclaimers:
Thomastoystore.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect op enige wijze ontstaan, waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit de Koopovereenkomst en het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Thomastoystore.nl. Meer in het bijzonder aanvaardt zij in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software;
- het onrechtmatig gebruik van de systemen, waaronder de website door een derde

De aansprakelijkheid in verband met enig product dat via de website is aangeschaft is beperkt tot de aankoopprijs van dat product of tot het bedrag de verzekering uitkeert.

Voor zover wettelijk toelaatbaar, maar zonder iets uit te sluiten dat volgens de wet in geval van consumenten niet mag worden uitgesloten, wijst Thomastoystore.nl alle andere garanties van welke aard dan ook af.

De bepalingen van dit artikel laten de wettelijke rechten als consument of de rechten op annulering van de Koopovereenkomst onverlet.

10) Intellectueel eigendom:
Elk auteursrecht, alle (handels)namen – en merken en alle andere intellectuele eigendomsrechten ter zake elk materiaal of de inhoud (als onderdeel) van de website berusten bij Thomastoystore.nl of haar licentiegevers. De consument mag dit materiaal alleen gebruiken als hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. De consument mag voor zover nodig een kopie maken van een bestelling of van contactgegevens, zoals vermeld op deze website.

11) Ons recht om deze voorwaarden te veranderen:
Thomastoystore.nl heeft het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te veranderen. De consument is gebonden aan het beleid en de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de producten worden besteld, tenzij een verandering van dit beleid, deze algemene voorwaarden of de Privacy Statement vereist is bij wet of door een overheidsinstantie, in welk geval de verandering ook van toepassing is op bestellingen die eerder door de consument zijn geplaatst.

12) Overige bepalingen:
- Al onze prijzen zijn vermeld in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

- Hoewel wij ons uiterste best doen om uw order zo kompleet mogelijk te leveren, kunnen we hierop helaas geen garanties geven. Het kan dus voorkomen dat een besteld artikel tijdelijk of in het geheel niet meer leverbaar is. In belangrijke gevallen adviseren we vooraf telefonisch of per e-mail te informeren of het door u gewenste artikel voorradig of leverbaar is.

- Alle genoemde levertijden (telefonisch/per fax/schriftelijk/per e-mail) zijn indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

- Bestellingen kunnen alleen worden uitvoerd wanneer er geen openstaand saldo bij uw klantnummer aanwezig is. Dat betekent dat alle voorgaande bestellingen betaald dienen te zijn.

- We behouden ten allen tijde het recht om bestellingen uitsluitend te leveren na vooruitbetaling.

- Wij verzoeken u adreswijzingen minimaal 7-dagen voor verhuizing per e-mail of op het bestelformulier aan ons door te geven.

 

13) Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.

14) Geschillencommissie:
Thomastoystore.nl is aangesloten bij Qshops. Consumenten kunnen geschillen over totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten of de geleverde diensten of producten voorleggen aan de geschillencommissie van Qshops met inachtneming van het reglement van Qshops.

Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klacht binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan Thomastoystore.nl is voorgelegd.

Het adres van de geschillencommissie Qshops is: Hazendammerweg 6, 7478 RX Diepenheim. Voor informatie zie de website: www.qshops.org
 

!